Preventiva najslabija karika u odbrani od poplava

Datum vesti: 16.5.2016, 14:38
Preventiva je i dalje najslabija karika u zaštiti odbrane od poplava, rekao je zamenik načelnika Sektora za vanredne situacije Boban Stevanović i dodao da se ulaganjem u preventivu sedmostruko vraća uloženi novac.
"Analizirajući iskustva iz 2014. godine, Sektor za vanredne situacije pristupio je izradi normativnog akta koji prepoznaje neke nove modalitete, zoniranje rizika, procenu riziku, planove zaštite i spasavanja, novi model organizacije...", rekao je Stevanović na RTS-u.

On je dodao da to konkretno znači dugotrajniji vid organizacije odbrane od poplava i kontinuirano ulaganjem u sistem.

Stevanović je podsetio da se svakim ulaganjem u preventivu sedmostruko vraća uloženi novac, kao i da postoje poslovi koji se mogu uraditi bez mnogo novca, a to je redovno komunalno održavanje i podizanje svesti kod ljudi da ne bacaju komunalni otpad u reke.

(tanjug.rs)
Konferencija Sigurnost gradova
Konferencija Sigurnost gradova
Konferencija Sigurnost gradova
Zaštita
Svet osiguranja