Pogoršanje položaja izbeglica na granici Srbije i Mađarske

Datum vesti: 11.7.2016, 9:34
Agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji izrazile su zabrinutost zbog daljeg pogoršanja položaja izbeglica i migranata na severu Srbije, u blizini granice sa Mađarskom, navodeći da  je više od 120 tražilaca azila prijavilo da im je onemogućeno podnošenje zahteva za azil u Mađarskoj i da su umesto toga proterani nazad u Srbiju.
Broj izbeglica i migranata na srpskoj strani granice udvostručio se u proteklih nekoliko dana zbog novih zakonskih mera koje je usvojila Mađarska a koje su stupile na snagu 5. jula. Sada tamo ima više od 1.300 osoba, većinom žena i dece.

Dok je vlada Srbije smestila nekoliko stotina ljudi na Punktu za pomoć izbeglicama u blizini Subotice, blizu 800 tražilaca azila čeka pod otvorenim nebom na teritoriji Srbije, izvan mađarske “tranzitne zone” kod graničnog prelaza Horgoš na kome prilike - a posebno nedostatak smeštaja, zdravstvenih i sanitarnih uslova - predstavljaju velike probleme, navodi se u saopštenju Kancelarije UN u Srbiji.

Dok je vlada Srbije smestila nekoliko stotina ljudi na Punktu za pomoć izbeglicama u blizini Subotice, blizu 800 tražilaca azila čeka pod otvorenim nebom na teritoriji Srbije, izvan mađarske “tranzitne zone” kod graničnog prelaza Horgoš na kome prilike - a posebno nedostatak smeštaja, zdravstvenih i sanitarnih uslova - predstavljaju velike probleme
Agencije UN-a i NVO intenzivirale su svoju pomoć vladi Srbije obezbeđenjem dodatnih količina hrane, vode, medicinske i druge pomoći, dodaje pres služba UN. U saopštenju se ističe da je pravo na azil osnovno ljudsko pravo i prema međunarodnom pravu, tražiocima azila mora biti omogućen pristup teritoriji države u kojoj se traži azil.

"Međutim, više od 120 tražilaca azila prijavilo je 6. jula vlastima, agencijama UN-a i partnerima da im je onemogućen pristup azilnim procedurama u Mađarskoj i da su umesto toga proterani nazad u Srbiju bez poštovanja procedure readmisije ili povratka," ukazuje Kancelarija UN.

Agencije UN-a u Srbiji upozoravaju da će ovakav razvoj događaja dodatno otežati situaciju u Srbiji, izvan mađarskih “tranzitnih zona” Horgoš (Roszke) i Kelebija (Tompa) gde trenutno samo 30 tražilaca azila dnevno može da uđe na teritoriju EU, dok su stotine drugih primorani da čekaju nedeljama pod vedrim nebom, često u očajnim i nehumanim uslovima.

Agencije UN-a takođe konstatuju da bi pojačane restriktivne mere kojima se zanemaruju pravične azilne procedure mogle ohrabriti izbeglice i tražioce azila da potraže opasnije, neregularne rute do Evrope, i time se izložiti nemilosrdnim krijumčarima. Naročito su rizicima izložena deca bez pratnje.

Agencije UN-a u Srbiji će nastaviti da pomažu vladi Srbije da zadovolji potrebe izbeglica i migranata na human način i u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama, zaključuje se u saopštenju.

(tanjug.rs)
Konferencija Sigurnost gradova
Konferencija Sigurnost gradova
Konferencija Sigurnost gradova
Zaštita
Svet osiguranja