Nužna prevencija radikalizacije mladih putem interneta

Datum vesti: 1.6.2016, 11:10
Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Aleksandar Nikolić na Konferenciji OEBS-a o borbi protiv terorizma 31. maja u Berlinu predstavio je mere koje Republika Srbija preduzima u prevenciji ekstremizma i borbi protiv terorizma i istakao značaj međunarodne saradnje u ovoj oblasti.
Aleksandar Nikolić, koji u radu Konferencije učestvuje ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, naglasio je da bi posebnu pažnju trebalo usmeriti na prevenciju radikalizacije mladih putem interneta i da je potrebno intenzivirati saradnju između državnih institucija i privatnog sektora, sa ciljem da se, što je brže moguće, uklone teroristički sadržaji sa interneta i kreiraju efikasni kontranarativi.

„Srbija priprema novu Strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma. Akcionim planom Stragetije prepoznato je da su radikalizacija i nasilni ekstremizam složeni fenomeni kojima se mora pristupati različitim sredstvima i u široj društvenoj akciji“, rekao je Nikolić.

Dvodnevnu konferenciju, koju organizuje Savezna Republika Nemačka kao predsedavajuća OEBS-om, otvorio je savezni ministar spoljnih poslova Nemačke Frank Valter Štajnmajer i savezni ministar unutrašnjih poslova Tomas de Mezijer.

Tokom Konferencije više od tri stotine učesnika razmotriće situaciju i svetu, pretnje od terorističkih napada, razmeniće iskustva i predložiti mere za saradnju u prevenciji od ekstremizma i radikalizacije mladih.


Konferencija Sigurnost gradova
Konferencija Sigurnost gradova
Konferencija Sigurnost gradova
Zaštita
Svet osiguranja